Integrirani senzori  

 

Magnet free icon                    Temperature free icon                        Sun free icon                       Physics free icon                        Compass free icon

 

 

 


   

Termometar(°C)  Temperature free icon

 

 

 

Opis rada: Prikazuje temperaturu koja se očitava sa stražnje strane microbit-a.

Info: U slučaju opterečenja procesora, prikazane vrijednosti senzora odstupaju od stvarnih.

 

Document free iconPreuzmi     Document free iconUredi              Image result for pdf


 

 Senzor svjetlosti (0-255)  Sun free icon

 

 

 

Opis rada: Mjeri jakost svjetlosti od vrijednosti 0 (tama) do 255 (maksimalne svjetlosti)

Info: Za određivanje osvjetljenja služe ledice koje se nalaze na prednjoj strani microbit-a.

 

Document free iconPreuzmi     Document free iconUredi              Image result for pdf


 Magnetometar (μT)    Magnet free icon

 

 

Opis rada:  Mjeri jakost magnetskog polja u određenim smjerovima

Info: Ledica na microbitu će svijetliti u ovisnosti o jakosti magnetskog polja.

 

Document free iconPreuzmi     Document free iconUredi              Image result for pdf


 Akcelometar (mg)   Physics free icon

 

 

 

 

Opis rada: Mjeri akceleraciju u brojčanim vrijednostima od -1023(nagib prema lijevo) do 1023(nagib prema desno).

Info: Senzor se može koristi u slučaju pomicanja microbita npr. treskanja.

 

Document free iconPreuzmi     Document free iconUredi              Image result for pdf


 

 Kompas (°)  Compass free icon

 

    
Opis rada: Prikazuje strane svjeta (N- sjever, E-istok, S-jug, W-zapad)

Info: Prilikom pokretanja microbita potrebno je kružnim pokretima dovesti svjetleću točkicu (ledicu) do ruba microbita dok ne zatvori puni krug.

Za vrijeme kalibracije senzora potrebno je voditi računa da se u neposrednoj blizini ne nalaze metalni predmeti.

Senzor prikazuje vrijednost od 0° do 360°. Dijeljenjem maksimalne vrijednosti sa 4 (strane svjeta) dobivamo kut od 90°.

 

Document free iconPreuzmi     Document free iconUredi              Image result for pdf


 

 

 


micro:bit komunikacija

 

 Bluetooth free icon                      Antenna free icon

 

 


Bluetooth  Bluetooth free icon

 

 

 

Opis rada: Unutarnji elektronički element koji omogućuje povezivanje microbita sa različitim uređajima koji imaju bluetooth.

Info: Blokovi za bluetooth ne nalaze se unutar glavne skupini naredbi s toga ih je potrebno postaviti preko gumba  

 


Za spajanje microbita sa različitim uređajima preko bluetooth veze potrebno je izvršiti uparivanje.

Potrebni koraci za uparivanje vašeg uređaja:

1. na microbitu držite pritisnute tipke A i B.
2. zatim pritisnite tipku reset koja se nalazi na stražnjoj strani microbita (zadržite pritisnute tipke A i B)
3. na ekranu microbita pojaviti će Vam se tekst - PARING MODE!
4. poslije teksta na microbitu pojaviti će se upaljene random ledice 

Sada spojite microbit sa uređajem s kojim ste željeli.

 

Document free iconPreuzmi     Document free iconUredi              Image result for pdf


 

 

Radioveza Antenna free icon

 Primatelj:    Pošiljatelj:
 

 

Opis rada: Unutarnji element koji omogućuje povezivanje više microbitova.

Info: Međusobno je moguće spojiti do 15 microbitova na jedan microbit. Prilikom izrade programa u kojima je uključena radioveza potrebno je voditi računa o radio grupi. 

 

 

 

Document free iconPreuzmi     Document free iconUredi     


 

 


Arduino i LCD bez I²C adaptera

 

 

Što ćemo naučiti:

Osnovni princip rada LCD1602 ekrana i njegovo spajanje na arduino. 

 

 

 

Zadatak

Na arduino spojite LCD ekran. Napišite program koji će Vam prikazati poruku (LCD - radi).

Dodatni zadatak

Napišite program tako da se poruka ispiše naopako.

 

 Prikaz spajanja (4 bitni)

 

Potrebni materijali:

1. Arduino

2. Set spojnih žica

3. Prototipna pločica

4. Otpornik od 200Ω

5. 16 x 2 LCD ekran

  

Tablica spajanja: 

  Arduino   LCD  

LiquidCrystal library naredbe:

lcd.begin()
lcd.print()
lcd.setCursor()
lcd.autoscroll()
lcd.noAutoscroll()
lcd.clear()
lcd.Blink()

lcd.Display()
lcd.NoDisplay()
lcd.scrollDisplayLeft()
lcd.scrollDisplayRight()
lcd.home()
lcd.backlight()
lcd.nobacklight()

5V   VCC  
GND   GND  
PIN6   RS (register select)  
PIN7   E (enable)  
PIN8   DB4  
PIN9   DB5  
PIN10   DB6  
PIN11   DB7  

 

 

 

 

 

LCD radi preko paralelnog sučelja, tj. u isto vrijeme arduino šalje podatke na nekoliko pinova.

LCD pinovi su:

(RS) Register pin - upravlja memorijom LCD-a ekrana
(R/W) Read/Write pin čita ili zapisuje podatake
(E) Enable pin pali ili gasi registre
(Vo) PIN - služi za kontrolu kontrasta ekrana
(BC i BA) pinovi su za pozadinsko osvjetljenje
(D0-D7) su pinovi koji služe za slanje podataka (bitove)

 

 

Video:

 

 

Arduino kod:

// primjena arduina i LCD ekrana
//library za LCD
#include <LiquidCrystal.h>
// definiranje pinova
LiquidCrystal lcd(6,7,8,9,10,11);

void setup ()
{
  lcd.begin (16, 2); 
	lcd.print ("LCD - radi");
}
void loop ()
{
}

Document free iconPreuzmi library

 

Električna karakteristika LCD ekrana

 


 

O projektu:

LCD ekrani zasnivaju svoj rad na principu tekućih kristala i njihove polarizacije. Postoji više vrsta LCD ekrana, a ovaj primjer 16x2 spada u jednostavnije. S obzirom da se ovdje radi o paralelnoj vezi između microkontrolora i elementa postoji i velik broj spojnih žica. Kupovinom LCD ekrana sa integriranim adapterom za serijsku vezu broj spojnih žica smanjuje se na 4.

 

Kontrast LCD ekrana regulira se preko Vo pina. Temperatura prostorije može utjecati na kontrast s toga se često postavljaju potenciometri pomoću kojih se može podesiti željena svjetlina. S obzirom da je program rađen u simulatoru gdje temperatura ne postoji izostavljen je potenciometar, te je Vo spojen direktno na GND. U tablici sa strane možemo vidjeti minimalne do maksimalne vrijednosti napona LCD ekrana u ovisnosti o temperaturi.

Kako ne bi pregorilo pozadinsko osvjetljenje na B+ pin (predzadnji pin u nizu) postavljen je otpor u vrijednosti od 200Ω 

 

 Document free iconPreuzmi     Document free iconUredi              Image result for pdf

 

 

 

 

Image result for pdfPriručnik

 


Primjer 1. – LED                

a) Paljenje i gašenje ledice pomoću tipaka A i B 

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

b) Automatsko podešavanje osvjetljenja ledice

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

c) Podešavanje osvjetljenja pomoću tipaka A i

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

d) Automatsko podešavanje osvjetljenja pomoću ugrađenog fotosenzora

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

e) Upravljanje osvjetljenjem pomoću drugog microbit-a (+1 microbit)

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

f) Paljenje ledice pomoću magneta

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

g) Ručna regulacija osvjetljenja (potenciometar i razvojna pločica)

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

 


Primjer 2. –  Fotosenzor         

  Paljenje ledice preko vanjskog fotosenzora (ledica, fotosenzor)

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            


Primjer 3. –  RGB dioda        

 Mijenjanje RGB osvjetljenja u ovisnosti o vremenu

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

 Mijenjanje RGB osvjetljenja u ovisnosti o temperaturi

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

 Mijenjanje RGB osvjetljenja preko akcelerometra

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            


 Primjer 4. – Više ledica       

 Izrada žmigavca (2 ledice)

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

 Izrada semafora (3 ledice, razvojna pločica)

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            


 Primjer 5. – Izrada alarma       

 Laser i LDR senzor (fotosenzor, laser, zvučnik)

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            

 Magnet i zvučnik

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi            


 Primjer 6. – Elektromotor         

 Upravljanje brojem okretaja elektromotora pomoću microbit-a i radioveze 

Document free iconPreuzmi  Document free iconUredi