Indeks Članka

Arduino i LCD bez I²C adaptera

 

 

Što ćemo naučiti:

Osnovni princip rada LCD1602 ekrana i njegovo spajanje na arduino. 

 

 

 

Zadatak

Na arduino spojite LCD ekran. Napišite program koji će Vam prikazati poruku (LCD - radi).

Dodatni zadatak

Napišite program tako da se poruka ispiše naopako.

 

 Prikaz spajanja (4 bitni)

 

Potrebni materijali:

1. Arduino

2. Set spojnih žica

3. Prototipna pločica

4. Otpornik od 200Ω

5. 16 x 2 LCD ekran

  

Tablica spajanja: 

  Arduino   LCD  

LiquidCrystal library naredbe:

lcd.begin()
lcd.print()
lcd.setCursor()
lcd.autoscroll()
lcd.noAutoscroll()
lcd.clear()
lcd.Blink()

lcd.Display()
lcd.NoDisplay()
lcd.scrollDisplayLeft()
lcd.scrollDisplayRight()
lcd.home()
lcd.backlight()
lcd.nobacklight()

5V   VCC  
GND   GND  
PIN6   RS (register select)  
PIN7   E (enable)  
PIN8   DB4  
PIN9   DB5  
PIN10   DB6  
PIN11   DB7  

 

 

 

 

 

LCD radi preko paralelnog sučelja, tj. u isto vrijeme arduino šalje podatke na nekoliko pinova.

LCD pinovi su:

(RS) Register pin - upravlja memorijom LCD-a ekrana
(R/W) Read/Write pin čita ili zapisuje podatake
(E) Enable pin pali ili gasi registre
(Vo) PIN - služi za kontrolu kontrasta ekrana
(BC i BA) pinovi su za pozadinsko osvjetljenje
(D0-D7) su pinovi koji služe za slanje podataka (bitove)

 

 

Video:

 

 

Arduino kod:

// primjena arduina i LCD ekrana
//library za LCD
#include <LiquidCrystal.h>
// definiranje pinova
LiquidCrystal lcd(6,7,8,9,10,11);

void setup ()
{
  lcd.begin (16, 2); 
	lcd.print ("LCD - radi");
}
void loop ()
{
}

Document free iconPreuzmi library

 

Električna karakteristika LCD ekrana

 


 

O projektu:

LCD ekrani zasnivaju svoj rad na principu tekućih kristala i njihove polarizacije. Postoji više vrsta LCD ekrana, a ovaj primjer 16x2 spada u jednostavnije. S obzirom da se ovdje radi o paralelnoj vezi između microkontrolora i elementa postoji i velik broj spojnih žica. Kupovinom LCD ekrana sa integriranim adapterom za serijsku vezu broj spojnih žica smanjuje se na 4.

 

Kontrast LCD ekrana regulira se preko Vo pina. Temperatura prostorije može utjecati na kontrast s toga se često postavljaju potenciometri pomoću kojih se može podesiti željena svjetlina. S obzirom da je program rađen u simulatoru gdje temperatura ne postoji izostavljen je potenciometar, te je Vo spojen direktno na GND. U tablici sa strane možemo vidjeti minimalne do maksimalne vrijednosti napona LCD ekrana u ovisnosti o temperaturi.

Kako ne bi pregorilo pozadinsko osvjetljenje na B+ pin (predzadnji pin u nizu) postavljen je otpor u vrijednosti od 200Ω 

 

 Document free iconPreuzmi     Document free iconUredi              Image result for pdf